PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3829
2 Сцени от опери 3641
3 Съдържание 3755
4 Таблици 3948
5 Музикални примери 3740
6 Оперна партитура 3778
7 Архивни документи 4065
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 4035
9 Символика на жестовете 4004