PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1832
2 Сцени от опери 1768
3 Съдържание 1902
4 Таблици 2000
5 Музикални примери 1782
6 Оперна партитура 1815
7 Архивни документи 2033
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2122
9 Символика на жестовете 2091