PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3589
2 Сцени от опери 3416
3 Съдържание 3498
4 Таблици 3712
5 Музикални примери 3516
6 Оперна партитура 3547
7 Архивни документи 3837
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3795
9 Символика на жестовете 3781