PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1916
2 Сцени от опери 1844
3 Съдържание 1959
4 Таблици 2081
5 Музикални примери 1872
6 Оперна партитура 1883
7 Архивни документи 2136
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2195
9 Символика на жестовете 2164