PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1778
2 Сцени от опери 1718
3 Съдържание 1865
4 Таблици 1951
5 Музикални примери 1726
6 Оперна партитура 1765
7 Архивни документи 1969
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2080
9 Символика на жестовете 2045