PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2316
2 Сцени от опери 2207
3 Съдържание 2330
4 Таблици 2466
5 Музикални примери 2286
6 Оперна партитура 2285
7 Архивни документи 2555
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2584
9 Символика на жестовете 2529