PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1972
2 Сцени от опери 1896
3 Съдържание 2005
4 Таблици 2135
5 Музикални примери 1926
6 Оперна партитура 1929
7 Архивни документи 2206
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2242
9 Символика на жестовете 2220