PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3234
2 Сцени от опери 3056
3 Съдържание 3154
4 Таблици 3374
5 Музикални примери 3184
6 Оперна партитура 3216
7 Архивни документи 3500
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3435
9 Символика на жестовете 3440