PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2048
2 Сцени от опери 1953
3 Съдържание 2067
4 Таблици 2205
5 Музикални примери 2006
6 Оперна партитура 1997
7 Архивни документи 2285
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2318
9 Символика на жестовете 2281