PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1763
2 Сцени от опери 1704
3 Съдържание 1853
4 Таблици 1940
5 Музикални примери 1715
6 Оперна партитура 1754
7 Архивни документи 1956
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2065
9 Символика на жестовете 2032