PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3321
2 Сцени от опери 3141
3 Съдържание 3236
4 Таблици 3461
5 Музикални примери 3264
6 Оперна партитура 3296
7 Архивни документи 3585
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3523
9 Символика на жестовете 3520