PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2025
2 Сцени от опери 1936
3 Съдържание 2048
4 Таблици 2187
5 Музикални примери 1983
6 Оперна партитура 1973
7 Архивни документи 2262
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2294
9 Символика на жестовете 2266