PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3530
2 Сцени от опери 3353
3 Съдържание 3440
4 Таблици 3658
5 Музикални примери 3462
6 Оперна партитура 3491
7 Архивни документи 3782
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3722
9 Символика на жестовете 3721