PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2106
2 Сцени от опери 2002
3 Съдържание 2120
4 Таблици 2270
5 Музикални примери 2069
6 Оперна партитура 2064
7 Архивни документи 2346
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2384
9 Символика на жестовете 2334