PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1787
2 Сцени от опери 1730
3 Съдържание 1878
4 Таблици 1965
5 Музикални примери 1740
6 Оперна партитура 1781
7 Архивни документи 1982
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2091
9 Символика на жестовете 2058