PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2584
2 Сцени от опери 2437
3 Съдържание 2561
4 Таблици 2732
5 Музикални примери 2540
6 Оперна партитура 2567
7 Архивни документи 2807
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2839
9 Символика на жестовете 2793