PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3653
2 Сцени от опери 3479
3 Съдържание 3566
4 Таблици 3778
5 Музикални примери 3577
6 Оперна партитура 3606
7 Архивни документи 3901
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3866
9 Символика на жестовете 3838