PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2960
2 Сцени от опери 2779
3 Съдържание 2880
4 Таблици 3101
5 Музикални примери 2892
6 Оперна партитура 2919
7 Архивни документи 3180
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3145
9 Символика на жестовете 3149