PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2093
2 Сцени от опери 1988
3 Съдържание 2103
4 Таблици 2250
5 Музикални примери 2047
6 Оперна партитура 2046
7 Архивни документи 2330
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2366
9 Символика на жестовете 2322