PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2504
2 Сцени от опери 2356
3 Съдържание 2491
4 Таблици 2645
5 Музикални примери 2461
6 Оперна партитура 2481
7 Архивни документи 2732
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2756
9 Символика на жестовете 2704