PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2253
2 Сцени от опери 2152
3 Съдържание 2262
4 Таблици 2407
5 Музикални примери 2224
6 Оперна партитура 2216
7 Архивни документи 2493
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2519
9 Символика на жестовете 2471