PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3042
2 Сцени от опери 2858
3 Съдържание 2956
4 Таблици 3182
5 Музикални примери 2981
6 Оперна партитура 3011
7 Архивни документи 3274
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3232
9 Символика на жестовете 3233