PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2209
2 Сцени от опери 2107
3 Съдържание 2226
4 Таблици 2366
5 Музикални примери 2179
6 Оперна партитура 2166
7 Архивни документи 2448
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2478
9 Символика на жестовете 2430