PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 1710
2 Сцени от опери 1642
3 Съдържание 1794
4 Таблици 1894
5 Музикални примери 1660
6 Оперна партитура 1698
7 Архивни документи 1889
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2004
9 Символика на жестовете 1974