PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2385
2 Сцени от опери 2266
3 Съдържание 2387
4 Таблици 2528
5 Музикални примери 2355
6 Оперна партитура 2358
7 Архивни документи 2623
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2651
9 Символика на жестовете 2593