PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2068
2 Сцени от опери 1971
3 Съдържание 2085
4 Таблици 2224
5 Музикални примери 2023
6 Оперна партитура 2024
7 Архивни документи 2306
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2346
9 Символика на жестовете 2303