PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2472
2 Сцени от опери 2336
3 Съдържание 2461
4 Таблици 2611
5 Музикални примери 2435
6 Оперна партитура 2447
7 Архивни документи 2697
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2725
9 Символика на жестовете 2677