PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3003
2 Сцени от опери 2822
3 Съдържание 2920
4 Таблици 3142
5 Музикални примери 2938
6 Оперна партитура 2962
7 Архивни документи 3232
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3194
9 Символика на жестовете 3193