PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 4189
2 Сцени от опери 3976
3 Съдържание 4104
4 Таблици 4288
5 Музикални примери 4084
6 Оперна партитура 4117
7 Архивни документи 4416
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 4376
9 Символика на жестовете 4330