PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3155
2 Сцени от опери 2986
3 Съдържание 3080
4 Таблици 3307
5 Музикални примери 3110
6 Оперна партитура 3137
7 Архивни документи 3424
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3354
9 Символика на жестовете 3362