PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2502
2 Сцени от опери 2355
3 Съдържание 2490
4 Таблици 2644
5 Музикални примери 2457
6 Оперна партитура 2477
7 Архивни документи 2731
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2752
9 Символика на жестовете 2703