PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2274
2 Сцени от опери 2167
3 Съдържание 2289
4 Таблици 2430
5 Музикални примери 2245
6 Оперна партитура 2239
7 Архивни документи 2517
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2549
9 Символика на жестовете 2491