PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 3451
2 Сцени от опери 3276
3 Съдържание 3358
4 Таблици 3582
5 Музикални примери 3385
6 Оперна партитура 3413
7 Архивни документи 3699
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 3643
9 Символика на жестовете 3644