PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 2456
2 Сцени от опери 2322
3 Съдържание 2445
4 Таблици 2588
5 Музикални примери 2420
6 Оперна партитура 2431
7 Архивни документи 2683
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 2707
9 Символика на жестовете 2657