Публична лекция Пекинската опера дзин дзю 京剧

Публична лекция Пекинската опера дзин дзю 京剧


на Миглена Ценова-Нушева. 19 юли 2011 г. 16:30 - 17:30, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН.

 

Лекцията беше насочена към специалисти и към хора с интерес към културата на Изтока, и целеше да представи по достъпен начин (чрез мултимедийна презентация с визуални и аудиоматериали) енигматичното явление дзин дзю.

 

Автор: доц. д-р Миглена Ценова-Нушева от сектор „Музика“ на Институт за изследване на изкуствата – БАН