„Доцент“ по Музикално и танцово изкуство

Миглена Ценова-Нушева е доцент по музикознание и музикално изкуство в Институт за изследване на изкуствата - БАН, след спечелен конкурс, обявен от Института за нуждите на сектор „Музика“. Рецензиите, научните становища и списъкът с публикациите на автора са достъпни онлайн.