Открита лекция за Пекинската опера в Институт Конфуций в София

На 18 октомври 2012 г., доц. д-р Миглена Ценова-Нушева изнесе открита лекция на тема "От китайската музика до Пекинската опера" в зала „Конфуций” на Институт Конфуций в София. Лекцията представлява авторска концепция относно произхода и еволюцията на Пекинската опера. Корените на явлението дзиндзю са изведени чрез проучване на дълбоките връзки на китайската музика с другите изкуства, с китайската митология, ритуал, философия, символика, и пр. Тезите са основани както на древнокитайски трактати (кофуциански и даоистки), така и на най-съвременни изследвания, свързани с жанра. Лекцията беше придружена с презентация, обхващаща аудиовизуални примери, фотоси, ръкописи, факсимилета, китайска музикална нотация, авторски дешифрации, и др.
Forwords Prof. Gu Weiping and Assoc. prof. Miglena Tzenova-Nusheva  Poster.PO.Lecture
Lecture Mei Lanfang at the age of 60.video  lecture After... After the lecture...  After...