Отзиви

kler.levi.otzivi.picture„Посветена на едно от най-самобитните явления в китайската култура, книгата на Миглена Ценова-Нушева разглежда неподозирано широк кръг въпроси, които разкриват не само енигматичната (за западния човек!) природа на Пекинската опера. С опора върху авторитетни източници, но и най-вече с дългогодишната отдаденост на изследовател, предприел своеобразно пътуване из културата на Изтока, авторката проследява заплетените нишки на онзи синтез, който хвърля светлина върху изначални връзки между драма, музика, жест, маска, танц, между древни представи за света и техните проекции в съвременния свят, между хилядолетни ритуали и метаморфозите на съвременната сцена... Актуалният профил на разказа в тази книга се допълва и от намека за онази нагласа, набираща скорост в днешната ситуация на усилени диалози между различни географски посоки, които по някакъв начин стимулират взаимодействията, а и взаимното разбиране между културите по света...“

Клер Леви


 

rozalia.biks.otzivi.picture„Държите в ръцете си текст с изключителна изследователска стойност. В него думички и термини отвеждат до едно единствено място – „свързаните изкуства”. В него е същинското дзин дзю. И узнаването и осмислянето в силни авторски тези е резултат от тринайсетгодишен труд. Пътешествието започва още в студентските години на д-р Ценова, продължава с обхватно проучване в театри и школи на Китай и в многобройни публикации като сътрудник на Института за изкуствознание – БАН, докато стигне цялостното издание.

Книгата е написана чисто, точно и подредено. Приковава интереса без да търси атрактивност и екзотика, колкото и печеливши да биха били те днес и не само у нас. Обратното, тя търси мъдростта на векове съхранявани от китайците добродетели като дълг, чест и лоялност и сочи битието им в операта с нейните послания, които конюнктурата променя единствено през „културната революция”.

Така „Пекинската опера дзин дзю” предоставя на българина възможността да се доближи до нея по свой път, без посредничеството на чужди възгледи и култури. Наш мост Китай-Европа.“

Розалия Бикс