PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 6107
2 Сцени от опери 5877
3 Съдържание 5979
4 Таблици 6177
5 Музикални примери 5992
6 Оперна партитура 6022
7 Архивни документи 6411
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 6349
9 Символика на жестовете 6314