PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 33603
2 Сцени от опери 33045
3 Съдържание 33209
4 Таблици 33265
5 Музикални примери 33297
6 Оперна партитура 33297
7 Архивни документи 33700
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 33714
9 Символика на жестовете 33629