PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 14488
2 Сцени от опери 14133
3 Съдържание 14391
4 Таблици 14387
5 Музикални примери 14304
6 Оперна партитура 14390
7 Архивни документи 14786
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 14757
9 Символика на жестовете 14629