PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 25424
2 Сцени от опери 24854
3 Съдържание 25146
4 Таблици 25116
5 Музикални примери 25173
6 Оперна партитура 25173
7 Архивни документи 25568
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 25551
9 Символика на жестовете 25422