PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 61233
2 Сцени от опери 60392
3 Съдържание 61082
4 Таблици 60583
5 Музикални примери 60591
6 Оперна партитура 60942
7 Архивни документи 61113
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 61107
9 Символика на жестовете 61172