PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 9561
2 Сцени от опери 9277
3 Съдържание 9340
4 Таблици 9569
5 Музикални примери 9388
6 Оперна партитура 9446
7 Архивни документи 9818
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 9793
9 Символика на жестовете 9693