PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 57595
2 Сцени от опери 56651
3 Съдържание 57343
4 Таблици 56970
5 Музикални примери 56935
6 Оперна партитура 57068
7 Архивни документи 57466
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 57453
9 Символика на жестовете 57349