PDF съдържание
1 Певци в диалога Изток-Запад 55555
2 Сцени от опери 54563
3 Съдържание 55299
4 Таблици 54919
5 Музикални примери 54879
6 Оперна партитура 55027
7 Архивни документи 55536
8 Рисунки върху лице (хуа лиен) 55517
9 Символика на жестовете 55295