Новини
Открита лекция за Пекинската опера в Институт Конфуций в София

На 18 октомври 2012 г., доц. д-р Миглена Ценова-Нушева изнесе открита лекция на тема "От китайската музика до Пекинската опера" в зала „Конфуций” на Институт Конфуций в София. Лекцията представлява авторска концепция относно произхода и еволюцията на Пекинската опера.
Продължение...
 
„Доцент“ по Музикално и танцово изкуство

От 27 юни 2011 г. Миглена Ценова-Нушева е „доцент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, след спечелен конкурс, обявен от Институт за изследване на изкуствата, БАН, за нуждите на сектор „Музика“.

Хабилитационен труд: „Пекинската опера Дзин дзю 京剧“ (2010).

(Рецензиите, научните становища и списъкът с публикациите на автора са достъпни онлайн.)

Продължение...
 
Публична лекция Пекинската опера дзин дзю 京剧
lekcija-1

Публична лекция Пекинската опера
дзин дзю 京剧 на Миглена Ценова-Нушева.
19 юли 2011 г. 16:30 - 17:30,
Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН.

Продължение...
 
Книга на годината!

Награда "Книга на годината 2010" за Пекинската опера дзин дзю 京剧, автор Миглена Ценова-Нушева.

Наградата от Съюза на българските композитори (СБК) е ежегодна и се връчва за музиколожко творчество.

Продължение...